โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศล่าสุดของเราเกี่ยวกับบริการประกันภัย
Genie Finance and Insurance Company
th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อร่วมงานกับเราเกี่ยวกับเรา

พวกเราคือบริษัทในเครือ Carro

ประกอบไปด้วยธุรกิจ ประกันภัย สินเชื่อ จัดจำหน่ายรถยนต์

บริษัท จีนี่ อินชัวรันส์(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) และ บริษัท จีนี่ ฟินเทค จํากัด

เป็นบริษัทที่เชื่อถือได้

จีนี่ ฟินเทค เป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย และ จีนี่ อินชัวรันส์ เป็นบริษัทประกันภัยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จึงมั่นใจได้ว่า จีนี่ เป็นบริษัทที่ยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล ที่ดีและเชื่อถือได้

การให้บริการที่รวดเร็ว

เราเข้าใจว่าทุกนาทีของลูกค้ามีความสำคัญ เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริการที่เน้นความรวดเร็วและคอยอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าเพื่อการบริการที่รวดเร็ว

การให้บริการที่ดี

เราคำนึงถึงลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า และยังคงมุ่งเน้นพัฒนาด้านบริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

 • จีนี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) เริ่มต้นได้อย่างไร

  6 กันยายน 2491

  จีนี่ อินชัวรันส์ ก่อตั้งในปี 2491 ภายใต้ชื่อ ไชน่า อินชัวรันส์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธนาคารเมกะสากลพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) บริษัทฯได้แปรสถาพเป็น บริษัทมหาชน จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาทเพื่อรองรับงานด้านประกันอัคคีภัย, ภัยทางทะเล และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • เริ่มก่อตั้งธุรกิจปล่อยสินเชื่อในประเทศไทย

  กุมภาพันธ์ 2564

  ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

 • ไชน่า อินชัวรันส์ สู่ จีนี่ อินชัวรันส์ จำกัด (มหาชน)

  เมษายน 2563

  จากไชน่า อินชัวรันส์ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น จีนี่ อินชัวรันส์ จำกัด (มหาชน) เราได้ทุ่มเท ออกแบบและพัฒนาความคุ้มครองให้กับ ผู้ประกอบการทุกระดับ